عضویت در سایت
راهنمای سایت

تغییر نرخ آی پی

سلام دوستان

نرخ آی پی های سایت به شرح زیر تغییر یافت :

کاربر معمولی : پاپ آپ اول 20 ریال ، آی پی دوم 16 ریال ، سوم 10 ریال ، چهارم 10 ریال

کاربر ویژه : پاپ آپ اول 22 ریال ، آی پی دوم 18 ریال ، سوم 10 ریال ، چهارم 10 ریال

در آس پاپ آپ ، پاپ آپ ها بصورت جفت باز میشوند

( پاپ آپ اول و سوم همزمان + دوم و چهارم همزمان )

در واقع با کلیک اول هزینه پاپ آپ اول و سوم یعنی 36 ریال برای کاربر معمولی

و 40 ریال برای کاربر ویژه محاسبه میشود .

موفق باشید .